Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jeśli zajrzysz do wnętrza, to zrozumiesz. Przeróbka niewarta zachodu choćby z tego powodu, że montaż elementów tam i rozmieszczenie ich na płytce, woła o pomstę do Nieba. Szkoda wzroku, nerwów i czasu na wgłębianie się, czy ten tranzystor należy do stopnia mocy, czy jeszcze przedwzmacniacza, a może bloku zasilającego. Nie mówiąc już o tych wiązkach wszędobylsko plączących się przewodów. Za takie projekty powinni zamykać w więzieniu (jak i za Amatora, Toscę, czy magnetofony "szufladowe" Diory i niektóre Magmora). 50 zł przeznacz lepiej na złomowanie, może ktoś się zlituje i weźmie to coś od Ciebie.  Albo schowaj na strych, za 50 lat będzie to elegancki podstawek pod kwiatek, imitujący drewno. O ile jeszcze będą kwiaty w tym świecie pełnym plastyku... 
3270 9289 500
Reposted byzembata zembata
6535 d599 500
6056 6732 500
0000 16be 500
6730 5c4e
4435 1a9b 500
Reposted bysunako sunako
4412 0683 500
6180 bacd
Reposted frommymla mymla
4326 2715 500
Reposted byjazzieeDagarhen
4325 a880 500
Reposted byzembatajazziee
4317 3c95 500
4307 11dd 500
0779 51d2 500
0846 51f0 500
2012 7112 500
Reposted byap2-10 ap2-10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl