Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

11:57
Jeśli zajrzysz do wnętrza, to zrozumiesz. Przeróbka niewarta zachodu choćby z tego powodu, że montaż elementów tam i rozmieszczenie ich na płytce, woła o pomstę do Nieba. Szkoda wzroku, nerwów i czasu na wgłębianie się, czy ten tranzystor należy do stopnia mocy, czy jeszcze przedwzmacniacza, a może bloku zasilającego. Nie mówiąc już o tych wiązkach wszędobylsko plączących się przewodów. Za takie projekty powinni zamykać w więzieniu (jak i za Amatora, Toscę, czy magnetofony "szufladowe" Diory i niektóre Magmora). 50 zł przeznacz lepiej na złomowanie, może ktoś się zlituje i weźmie to coś od Ciebie.  Albo schowaj na strych, za 50 lat będzie to elegancki podstawek pod kwiatek, imitujący drewno. O ile jeszcze będą kwiaty w tym świecie pełnym plastyku... 

July 27 2017

14:22
3270 9289 500
Reposted byzembata zembata

June 22 2017

08:17

April 02 2017

13:01
6535 d599 500

June 02 2015

16:43
6056 6732 500

May 31 2015

19:06
0000 16be 500
18:43
6730 5c4e

May 22 2015

03:16
4435 1a9b 500
Reposted bysunako sunako
03:01
4412 0683 500
01:49
6180 bacd
Reposted frommymla mymla
01:07
4326 2715 500
Reposted byjazzieeDagarhen
01:05
4325 a880 500
Reposted byzembatajazziee
01:02
4317 3c95 500
00:52
4307 11dd 500
00:52

May 19 2015

16:12
0779 51d2 500

May 17 2015

10:48

April 24 2015

12:32

April 23 2015

06:13
0846 51f0 500

April 22 2015

20:17
2012 7112 500
Reposted byap2-10 ap2-10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl